Select Page

Pedagogische
ondersteuning
voor gastouders

Het Pedagogisch Boomhuis ondersteund gastouders in het toepassen van de pedagogische kwaliteiten in de gastouderopvang voor kinderen van 0 – 12 jaar.

In het Pedagogisch Boomhuis kun je met de kinderen leuke en leerzame activiteiten binnen en buiten ondernemen met weinig voorbereiding. Dat hebben wij al voor je gedaan. Met het Pedagogisch Boomhuis kun je eigen pedagogische kwaliteiten toepassen in je gastouderopvang.

De wortels van het Pedagogisch Boomhuis zijn de vier pedagogische basisdoelen van professor Marianne Riksen Walraven die van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind en benoemd in de Wet Kinderopvang.

Het Pedagogisch Boomhuis helpt je als gastouder om te voldoen aan de pedagogische kwaliteitseisen bij toezicht en handhaving door de GGD.

Het Pedagogisch Boomhuis
heeft haar activiteiten afgestemd
op de volgende ontwikkelingsgebieden;

• Motorische ontwikkeling
• Cognitieve ontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Creatieve ontwikkeling
• Taalontwikkeling.

Wil je meer weten over het Pedagogisch Boomhuis? Kijk op onze informatiepagina of vul het contactformulier in.